Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is.

De taken van de BHV’er zijn:

Het verlenen van Eerste Hulp en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
Het bestrijden en het beperken van brand .
Het in noodsituaties alarmeren en evacueren.

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.
De BHV’er kan bijvoorbeeld reanimeren, verbanden aanleggen, een sproeischuimblusser hanteren en een ontruiming coördineren.

Na het volgen van deze online theorie-module mag u deelnemen aan de praktijktraining Bedrijfshulpverlening.

De cursus wordt afgesloten met een online-toets. Bent u geslaagd? Dan mag u uw deelnamecertificaat downloaden!